Bøger

BØGER

På en måde skal vi dø.jpg

PÅ EN MÅDE SKAL VI DØ

Livet er ikke altid ligetil - visse ting er umulige at fikse og ordne. Uanset hvem du er, vil du uundgåeligt stå overfor livets glæder og skyggesider. Du vil i dit liv møde både liv og død, livsmod og afmagt, glæde og sorg, men ingen af disse uomgængelige livsvilkår kan trylles væk ved hjælp af en selvhjælpsbogs hurtige trin for trin-råd.

Til gengæld kan vi godt tåle at møde afmagten, finde en måde at være i den og en mening med den. At være magtesløs kan skabe rum for fordybelse og selvindsigt. I "På en måde skal vi dø" deler hospitalspræst Lotte Blicher Mørk sit betydelige kendskab til livet gennem en række fortællinger.

"På en måde skal vi dø" er en bog om mødet med livets paradoksale vilkår og om at møde magtesløsheden. Både når det spidser til i livet og når vi "bare" eksisterer.Livet er ikke altid ligetil - visse ting er umulige at fikse og ordne. Uanset hvem du er, vil du uundgåeligt stå overfor livets glæder og skyggesider. Du vil i dit liv møde både liv og død, livsmod og afmagt, glæde og sorg, men ingen af disse uomgængelige livsvilkår kan trylles væk ved hjælp af en selvhjælpsbogs hurtige trin for trin-råd.

Til gengæld kan vi godt tåle at møde afmagten, finde en måde at være i den og en mening med den. At være magtesløs kan skabe rum for fordybelse og selvindsigt. I "På en måde skal vi dø" deler hospitalspræst Lotte Blicher Mørk sit betydelige kendskab til livet gennem en række fortællinger.

"På en måde skal vi dø" er en bog om mødet med livets paradoksale vilkår og om at møde magtesløsheden. Både når det spidser til i livet og når vi "bare" eksisterer.

Kirkepåkanten.jpg

Kirke på kanten

 

En række steder i vores samfund drives der Kirke på kanten. Et af dem er på hospitalet. Redaktørerne af denne bog har deres daglige gang på Rigshospitalet som hhv. præst og religionssociolog. I kirken på Riget har en Gæstebog ligget fremme gennem en årrække, hvor enhver frit kan nedfælde sine tanker.

Denne Gæstebog blev inspirationskilden for forfatterne til nærmere at udfolde patienter og pårørendes forhold til det religiøse og troen. Ud af Gæstebogen springer en ’usynlig menighed’, der ikke nødvendigvis går til gudstjeneste søndag kl. 10, men som gør sig mange tanker om hvor, hvordan og hvorvidt Gud er placeret i deres skrøbelige og sygdomsramte tilværelse.

Gennem bidrag fra en række hospitalspræster landet over, bringer bogen en kalejdoskopisk overvejelse over, hvad det vil sige at være Kirke på kanten. Der er både refleksioner over hvilken teologi en patientgørelse afføder, hvordan informationssamfundet møder en patient og helt praktiske redskaber til, hvordan man kan være kirke for og med syge mennesker.

Bogen er et væsentligt redskab for institutionspræster. Men enhver præst står qua sit embede altid midt i sygdom og alderdom, og kan hente gode input til det daglige sjælesørgeriske arbejde. Ligesom enhver med enten faglig eller privat tilknytning til sundhedsvæsenet kan hente oplysende og opbyggelige informationer.

Lotte Blicher Mørk har desuden bidraget til følgende Publikationer:

Eksistentielle, åndelige og religiøse aspekter

Palliativmedicin - en lærebog (2015), Red. Mette Asbjørn Neergaard og Henrik Larsen

Kirken i hospitalet - Det tredje perspektiv

(2013), Red. i Kirke på Kanten, RPF

Danske hospitalspatienter intensiverer eksistentielle tanker og religiøst liv

Ugeskrift for Læger 170/21, 19. maj 2008