Om

Lotte2.jpg

BLÅ BOG

Lotte Blicher Mørk er præst på Rigshospitalet, tidligere præst på Bispebjerg Hospital. I 2016 udkom Lotte Blicher Mørk med bogen “På en måde skal vi dø”, der er skrevet på baggrund af hendes mange års erfaring og utallige møder med mennesker på kanten af livet. Det er en bog, der tager læseren med ind i en verden, hvor livets paradoksale vilkår som sorg og glæde, livsmod og afmagt bliver tydelige. Bogen er en vekselvirkning mellem en mangfoldighed af fortællinger og forfatterens egne refleksioner over livets store paradoks; hvordan formår vi at leve på trods af, at vi skal dø. Bogen blev anmeldt til fem stjerner i Berlingske Tidende, og har bidraget til debatten om døden i velfærdssamfundet. Lotte Blicher Mørk er uddannet cand. theol. Hun underviser, holder foredrag, arrangerer konferencer og holder oplæg på konferencer i ind- og udland. Hun har publiceret artikler, skrevet kapitler i fagbøger og har i 15 år beskæftiget sig med udbredelsen af palliation i Danmark. 

 

CV

Lotte Blicher Mørk

Født 1973 i Odense

Cand Theol 2002 fra Københavns Universitet

 

UDDANNELSE

 • 2003 Pastoralseminariet, København

 • 1994-2002 Cand. theol. ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Teologiske hovedemner: Systematik og Pastoralteologi – herunder særligt sjælesorg

 • 2000-2001 Speciale i systematisk teologi:

”Opbyggelige taler af Søren Kierkegaard som paradigme for sjælesorg”      

 • 1989-1992 Samfundssproglig student, Sct. Knuds Gymnasium, Odense

 

EFTERUDDANNELSE

 • 2003- Tværfaglige kurser inden for den Palliative indsats i Danmark

 • 2003-2004 Institutionspræsteuddannelsen, Teologisk Pædagogisk Center, Præstehøjskolen

 • 2003- Efteruddannelseskurser på Teologisk Pædagogisk Center, Præstehøjskolen

 

HOVEDBESKÆFTIGELSE

 • 2005- Hospitalspræst ved Rigshospitalet

 • 2004 Konstitueret sognepræst ved Brønshøj Kirke med forpligtelse til at betjene Bispebjerg Hospital, Københavns Stift

 • 2003-2005 Præst på Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital   

 

UDPEGNINGER

 • 2017 Dansk Design Center og Boxing Future Health om fremtidens sundhed

 • 2011 Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe angående anbefalinger for nye retningslinier indenfor den palliative indsats i Danmark

 • 2005 Fonden Real Dania: Medlem af referencegruppe for ”Det gode hospice”

 

Fagligt arbejde

 • 2012- European Association for Palliative Care: Medlem af Spiritual Care Taskforce 

 • 2009 - 2013 Søren Kierkegaard Selskabet: Bestyrelsesmedlem

 • 2007- Københavns Stiftsråds Udvalg for Efteruddannelse for præster og Praktisk teologi: Bestyrelsesmedlem 

 • 2005- Foreningen for Palliativ Indsats: Bestyrelsesmedlem

 • 2004- Region Hovedstaden Præstekonvent: Medlem

 • 2003- Præster i sundhedssektoren: Medlem

 

Ledelse og organisation

 • 2009- Sammenslutningen af Kræftafdelinger: Kursusplanlægning- og ledelse

 • 2007- Foreningen for Palliativ Indsats: Ansvarlig for foreningens 4., 5., 6., 7., 8., 9. Nationale Kongres

 • 2006- Foreningen for Palliativ Indsats: Ansvarlig for planlægning- og afholdelse af foreningens årsdag, Århus og København 

 

Kongresdeltagelse udland med præsentationer

 • 2017 Nordisk Hospicekonference, Oslo

 • 2016 21th International Congress on Palliative Care, Montreal  

 • 2010 European Conference on Religion, Spirituality and Health, Bern

 • 2007 - European Association for Palliative Care, World Congres, Ungarn (2007), Østrig (2009), Schweiz (2011), Portugal (2013), Tjekkiet (2015), Spanien (2017).

 

Foredrag fra 2003-

Teologisk Forening, Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital, Roskilde Hospital, Skejby Hospital, OUH, Hospice (hele landet), Foreningen for Palliativ Indsats, Sammenslutningen af kræftafdelinger, Hæmatologisk Sygepleje Forum, Praktiserende Lægers efteruddannelse (Ind- og udland), Norpharma, Astrazeneca, Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rotary, Kirker, Foreninger, Palliative og religionssociologiske inden- og udenlandske kongresser.

 

Undervisning og supervision

 • 2005- Medvejleder på sygeplejerskestuderendes skriftlige arbejder

 • 2005- Faglærer ved sygeplejerskestuderendes 6. semesters eksamen

 • 2005 Bispebjerg Hospital, Neurologisk Afdeling: Mirrormeeting i praksis

 • 2004-2005 Bispebjerg Hospital: Sorggruppeleder i samarbejde med Palliativ Medicinsk Afdelings psykolog

 • 2004- Varetagelse af supervision af sygeplejersker, læger og sygeplejerskestuderende 

 • 2003- Undervisning af sundhedsfagligt personale (primært læger og sygeplejersker)

 • 2003- Undervisning af patienter (rehabillitering)

 

Modtaget supervision

Ved Cand psych Mette Skovgaard, Cand Theol Ib Lauritsen, Cand psych Peter Elsass, Cand psych Karsten Borg Hansen, Cand. psych Michael Linde, Cand psych Steen Peter Nielsen

 

Kirkelig beskæftigelse

 • 2005 Rigshospitalet: Præst

 • 2004 Københavns Stift: Konstitueret sognepræst ved Brønshøj Kirke med forpligtelse til at betjene Bispebjerg Hospital      

 • 2003-2004 Bispebjerg Hospital: Konfirmationsforberedelse af langtidsindlagt patient på Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling

 • 2003 Københavns Stift, Skt. Matthæus Kirke: Undervisning af konfirmandhold

 • 2003- Skt. Nicolai-tjenesten, København: Frivillig

 • 1995 Københavns Stift, Maria Kirke: Kirketjener

 • 1995-1997 Kirkens Korshærs Herberg Hillerødgade, København: Assistent