Radio

Radio medvirkener

Ugens gæst P1

Skal Danmark indføre aktiv dødshjælp? "Ja" siger et flertal af befolkningen. "Nej", siger Lotte Blicher Mørk, der ser det som udtryk for det moderne menneskes behov for at ville kontrollere alt, selv døden. Som præst på Rigshospitalet møder hun dagligt mennesker, der står ved livets kant, og i hendes verden er døden en naturlig - om end uvelkommen - del af livet. I sin nye bog "På en måde skal vi dø" tager hun livtag med døden og vores problemer med at forsone os med meningsløshed og afmagt. For vi er jo vant til at jage løsninger og forklaringer, og ser døden som den ultimative fiasko. 
Lotte Blicher Mørk er Ugens Gæst til en samtale om livet og døden, om Sidstehjælp og om hvorfor hun ikke vil være "dus med døden" på facebook.
Stil spørgsmål til Lotte Blicher Mørk på ugens@dr.dk eller på P1s facebook
Vært: Pia Røn

Hør udsendelsen: HER

Amalie Nielsen