Radio

Radio medvirkener

Højmesse P1

Gudstjenesten fra Rigshositalets kirke, Københavns Stift. 
Store bededag.
Prædikant: Lotte Blicher Mørk.
Organist: Birgitte Frandsen.
Salmer:
754: "Se, nu stiger solen"
302: "Gud Helligånd, O kom"
598: "O Gud, du ved og kender"
36: "Befal du dine veje"
30: "Op alle som på jorden bor"
Præludium:
Se nu stiger solen
Komponist: Jesper Madsen.
Korsang efter prædikenen:
"Kyrie" fra "Messe breve a 3 voix"
Komponist: Théodore Dubois
Postludium:
Kirkearie
Komponist: Niels W. Gade.
Transmission: Mikael Wandt Laursen.

Hør udsendelsen: HER

Amalie Nielsen